Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Projektipäivät

Kolme projektiportfoliota, yksi Valmet Automotive – portfolionhallinta tukemassa yrityksen kasvua

Projektien priorisointi, resursointi sekä aikataulut aiheuttavat haasteita lähes kaikissa organisaatioissa. Kun lisäksi liiketoimintalinjoja on useita, vaaditaan parhaita mahdollisia toimintatapoja ja välineitä.

Valmet Automotivella projektisalkunhallinnan tarve heräsi alun perin eri liiketoimintalinjojen välillä jaetuista resursseista, joita täytyi pystyä ohjaamaan ja hallinnoimaan. Projektipäivillä aiheesta puhuu Project Portfolio Manager Sara Kössi, joka kertoo Valmet Automotiven matkasta portfoliohallinnassa.

Salkkuratkaisuja rakennettaessa on huomioitava liiketoimintalinjojen erilaiset tarpeet

Valmet Automotiven kolme eri liiketoimintalinjaa (autot, akut, sekä katot ja kinematiikka) ovat maturiteeteiltaan eri vaiheissa salkunhallinnan kanssa. Jokaisella liiketoimintalinjalla on oma projektisalkku, jotka on saatu toimimaan hyvin myös yhteen. Integrointi liiketoimintalinjojen välillä on tuonut ratkaisun myös alkuperäiseen ongelmaan, sillä Kössin mukaan resurssipuoli toimii nykyään hienosti. Projektipäivillä pääsemme kuulemaan miten kolme erilaista projektisalkkua tukevat Valmet Automotiven kasvua. ”Ei ole yhtä mallia, joka sopii kaikille. Jokainen salkku on rakennettu liiketoimintalinjojen omien tarpeiden kautta”, Kössi kertoo.

Palvelumuotoilun avulla projektisalkut on saatu toimiviksi kokonaisuuksiksi

Projektipäivillä kuulemme salkkujen kehityksestä myös palvelumuotoilun näkökulmasta, eli miten salkkuja on lähdetty rakentamaan ja keitä kaikkia ne nykyään palvelevat. On olemassa useita erilaisia metodeja ja tapoja, joilla oikeat henkilöt on saatu osallistettua projektisalkkujen palvelumuotiluun. Yksinkertaisimmillaan tämä on tarkoittanut asiakaspolkujen sekä käyttäjän ja asiakkaan kokemuksen kautta kehittämistä. Sara kertoo käytännönläheisen otteen olleen tarpeen ihmisten motivoinnissa ja kouluttamisessa: ”Se vaatii työtä, innostamiseen käytettyä työmäärää ei voi aliarvioida”.

Tervetuloa Projektipäiville kuulemaan Sara Kössin kiinnostava puheenvuoro Valmet Automotiven matkasta sekä käytännön kipukohdista ja onnistumisista salkunhallinnan kehittämiseen liittyen!


Sara Kössi

Portfolio Manager
Valmet Automotive

 

Saralla on monen vuoden kokemus projektitoimistoista sekä projekti- ja portfoliohallinnasta. Viimeiset pari vuotta hän on työskennellyt Valmet Automotivella Project Portfolio Managerina. Johtajuuden ja palvelumuotoilun MBA:n opiskellut Sara kokee projektien olevan luonnollinen osa häntä – myös työpaikan ulkopuolella.

Teksti: Tyyne Taunila

Juttu on julkaistu Thinking Portfolion blogissa.

Thinking Portfolio on Projektipäivien kumppani. Tule mukaan Projektipäiville 25.-26.10.2022 Helsingin Messukeskukseen!

Thinking Portfolio® on strategisen tason johtamisen käytännön työväline. Tuotteemme antaa valmiudet nopeaan päätöksentekoon, ketterään muutoshallintaan, liiketoimintalähtöisyyteen sekä riskien analysointiin.

Thinking Portfolio on suomalainen ohjelmistotalo, joka tuottaa asiakkailleen erilaisia salkunhallinnan ratkaisuja pilvipalveluna. Yrityksen päätuotteita ovat projekti-, sovellus-, riski- ja palvelusalkut. Thinking Portfoliolla on asiakkaita jo yli 50:ssä maassa ja yli 350 000 käyttäjää. www.thinkingportfolio.com

Asiakkainamme on suuria ja keskisuuria yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita. Tuotteillamme on yli 300 000 käyttäjää 50 maassa. Thinking Portfolio-asiantuntijoita on Suomen lisäksi Saksassa Itävallassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Sloveniassa ja Ruotsissa.