Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Projektijohtaminen, Projektipäivät

Miksi arvojen kartoittaminen on niin tärkeää projekteissa?

Nykyään on kiinnitettävä ehkä enemmän kuin koskaan huomiota siihen, miten ja miksi projekteissa luodaan arvoa.

Moni tietää, että on keskeistä ymmärtää arvo ja sen luominen, kun mietitään, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei. Sekin ymmärretään hyvin, että jatkuvuuden ja menestyksen varmistamiseksi jokaisen projektinjohtajan on pidettävä arvonluontia tarkasti silmällä.

Kuitenkin, kun hankkeet muuttuvat monimutkaisemmiksi ja sidosryhmien vaikutusmahdollisuudet kasvavat, tarpeiden ja tavoitteiden yhteensovittaminen muuttuu vaikeaksi. Kuinka voisimme kattavasti ymmärtää arvoa projekteissa?

Arvo sinänsä on monimutkainen käsite.

Mikäli emme mittaa pelkästään yritysvoittoa, meillä ei useinkaan ole selkeää käsitystä siitä, mikä on arvokasta kenellekin ja miksi – puhumattakaan siitä miten arvo syntyy ja kuka sitä luo.

Keskity siihen, mikä on lähellä sydäntä ja mieltä

Asiaa kannattaa miettiä eri näkökulmista: Mitä tuleva asukas ajattelee ostaessaan upouuden asunnon? Tai mitä mieltä on uuden digitaalisen palvelun käyttäjä?

Voisi kuvitella, että he ovat kiinnostuneet rakennuksen asuttavuudesta tai uusien palveluiden käytettävyydestä. Tai sitten he saattavat miettiä, miten osallistua uuteen digitaaliseen yhteisöön tai saavatko he uusia ystäviä tulevassa taloyhtiössään. He voivat myös olla huolissaan siitä, saavatko he vastinetta rahoilleen tai mitkä ovat heidän valintansa ekologiset vaikutukset.

Vaikka ei voi olla varma, mitä ihmiset tarkalleen ajattelevat – eikä etenkään siitä, mitä he arvostavat erilaisissa hankkeissa – yksi asia on selvä: ihmiset antavat arvoa asioille, jotka ovat lähellä heidän sydäntään. He eivät ajattele projektin taloudellista tuottoa. Se on projektipäällikön tehtävä, ei heidän.

Projektit ja organisaatiot sanovat usein olevansa asiakaskeskeisiä. Projektipäällikön on kuitenkin syytä miettiä, tietääkö hän todella, mitä hänen asiakkaansa ja sidosryhmänsä arvostavat. Silloin saattaa huomata, että voittomarginaali riippuu yhä enemmän arvos-ta, jonka luo muille.

Yksikään projekti (tai projektipäällikkö) ei ole saari

Vuonna 2003 tunnettu projektitutkija Mats Engwall kirjoitti: “Mikään projekti ei ole saari” [1]. Nyt, melkein kaksikymmentä vuotta myöhemmin, tämä lausahdus on osuvampi toteamus kuin koskaan.

Projektipäällikkönä et ole yksin, eikä projekti ole saari. Projektit toteutuvat ekosysteemeissä, joten projektipäällikön on tehtävä yhteistyötä monien kumppaneiden kanssa. Mitä he ajattelevat? Mitä he arvostavat? Jälleen kerran, tuskin liikevoittoasi.

Projektipäällikkönä sinun on jälleen luotava arvoa ekosysteemissä, jonka haluat todella tuntea läpikotaisin. Mutta miten kartoittaa ekosysteemiä?

Arvon määrittäminen on monimutkaista. Se riippuu usein siitä, kuka määrittää arvon ja miten arvon määrittävä henkilö suhtautuu sinuun. Se, mikä on arvokasta käyttäjille ja asiakkaille, voi olla hyvinkin eri asia kuin se, mikä on arvokasta, projektin omistajille tai isäntäorganisaatiolle.

Yksittäisten asiakkaiden arvonluonti on usein sidoksissa palvelun tai tuotteen käyttöön, kun taas organisaatiot pyrkivät näkemään arvon vaihtotalouden kautta. Eri kumppaneilla saattaa olla hyvinkin erilaiset näkemykset siitä, mikä heille on arvokasta. Ja jotta tämä ei olisi vielä tarpeeksi monimutkaista, ekosysteemien arvo syntyy toimijoiden jaetun kontekstin kautta.

Lopuksi muutamat teesit arvosta projekteissa

Mistä pitäisi lähteä liikkeelle? Arvoa kartoittavalle projektipäällikölle haluan tarjota pohdittavaa seuraavasti:

Arvo on yksilöllistä. Arvo voi nykyisin tarkoittaa hyvin erilaisia asioita eri toimijoille, alkaen liikevoitosta ja vastineesta investoinnille, ekologiseen jalanjälkeen, onnellisuuteen ja yhteenkuuluvaisuuden tunteeseen ekosysteemeissä.

Arvoa luodaan yhdessä. Projektipäälliköiden on omaksuttava ajatus, että heidän on ymmärrettävä ja luotava arvoa yhdessä ja yhtäaikaisesti käyttäjien ja asiakkaiden, oman organisaation ja ekosysteeminsä kanssa.

Arvo rakentuu monilla tasoilla. Projektin johtajan tulee ymmärtää arvonluonti vuoro-vaikutuksessa, kaikilla tasoilla ja jokaisessa suhteessa.

Arvotyökaluja on olemassa – käytä niitä. Työkalujen avulla voidaan esimerkiksi kartoittaa ekosysteemejä, ymmärtää arvoa erilaisten viitekehysten avulla tai suunnitella käyttäjäkeskeisiä projekteja.

Arvo on kohdennettava. Projektin on kohdennettava arvon luominen siten, että kaikki hyötyvät. Tämä mahdollistaa mielekkäiden, ainutlaatuisten ja ajassa kiinni olevien projektien onnistuneen toteutuksen, tuottaen samalla arvoa kaikille osapuolille.

Lopuksi on aina hyvä muistaa, että ihmiset luovat projekteja ihmisille. Arvon luomisen huomioiminen on ihmiskeskeistä, kokonaisvaltaista ja luo hyötyä kaikille projektin sidosryhmille. Se on myös erittäin merkittävä haaste projekteissa.

Mikko Koria toimii design- ja innovaatioprofessorina Loughborough Universityssä Lontoossa sekä vierailevana professorina Aalto-yliopistossa. Hän kouluttaa useissa Aalto PRO:n liiketoiminta- ja innovaatio-ohjelmissa, muun muassa Diploma in Project Management -ohjelmassa.

[1] Engwall, M., 2003. No project is an island: linking projects to history and context. Research policy, 32(5), pp.789-808.

APRO on Projektipäivien kumppani. Tule mukaan Projektipäiville 25.-26.10.2022 Helsingin Messukeskukseen!