Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Projektijohtaminen, Projektipäivät

Nämä 3 asiaa projektipäällikkö ratkaisee projektissa

Projektien hallinta voi olla sekavaa yrityksissä. Yleisimpiä ongelmia ovat informaation huono kulku yrityksen sisällä, epäselvät tavoitteet ja mahdolliset puutteet projektipäällikkö osaamisessa. Tämä voi johtaa siihen, että projektin budjetti paukkuu yli ja lopputulos voi siitä huolimatta olla kaukana asetetuista tavoitteista.

Me Nextconilla kokosimme tähän artikkeliin ne kolme ongelmaa, jotka projektipäällikkö ratkaisee projektissa.

1. Viestintä ja läpinäkyvyys

Projektin alussa on tärkeää käydä yrityksen sisällä keskustelu, jossa kartoitetaan projektin tavoitteita. Projektille pitää asettaa tarkat tavoitteet, koska niiden tehtävä on ajaa koko projektia eteenpäin oikeaan suuntaan, jolloin myös halutun lopputuloksen saavuttaminen on todennäköisempää. Se, että kaikki tietävät yhteiset tavoitteet helpottaa myös työntekoa, kasvattaa motivaatiota ja samalla tehokkuus kasvaa.

Toinen osa läpinäkyvyyden lisäämistä on varmistaa, että informaatio kulkee vaivattomasti yrityksen sisällä. Projektipäällikkö pystyy käyttämään hyvään informaation kulkuun hänellä käytössä olevia työkaluja. Näiden työkalujen avulla projektipäällikkö varmistaa, että informaatio kulkee tiimien sisällä sujuvasti ja tavoittaa oikeat henkilöt oikeaan aikaan.

2. Resurssien tehokas hyödyntäminen

Läpinäkyvyyden kasvattamisen lisäksi projektipäällikön tehtävänä on johtaa projektin sisällä tapahtuvaa tekemistä projektin alussa asetettuja tavoitteita kohti. Johtaminen on siis pääosin yksittäisten ihmisten, sekä tiimien johtamista projektin sisällä. Kun projektipäällikkö on saanut hahmotettua kuvan organisaation tavoitteista, sekä toimintaympäristöstä, hän pystyy allokoimaan henkilöstöä heille sopiviin tehtäviin, sekä motivoimaan heitä kohti yhteisiä tavoitteita.

Johtaminen on pääasiassa vuorovaikutusta projektipäällikön ja tiimin jäsenten välillä. Projektipäällikkö sparraa ja motivoi tiimiläisiään, sekä pitää huolen siitä, että hänen saamansa tieto tavoittaa oikeat henkilöt oikealla tavalla. Kokenut projektipäällikkö osaa myös hahmottaa havaintojensa perusteella, minkälaista projektimallia missäkin yhteydessä on järkevintä käyttää, jotta haluttu lopputulos saavutetaan.

3. Jatkuva kehityksen seuraaminen

Tekemisen johtamisen ohella projektipäällikkö suorittaa myös kehityksen auditointia. Auditoinnilla projektipäällikkö pystyy varmistamaan sen, että organisaatio täyttää sille asetetut vaatimukset. Organisaation ulkopuolisen projektipäällikön on helpompi suorittaa puolueetonta auditointia ja varmistaa kehityksen korkea taso.

Projektipäällikkö luo myös omia uusia ideoita kehittämiselle hänen kokemuksensa ja ulkopuolisen näkökulman avulla. Näillä ideoilla voidaan tehostaa organisaation kehittämistä, tai korvata vanhoja keinoja, jotka on huomattu puutteellisiksi. Lopuksi projektipäällikkö vastaa vielä organisaation kanssa kehitetyn strategian jalkauttamisesta eli käyttöönotosta.

Me Nextconilla tarjoamme asiakkaillemme projektipäälliköitä haastaviin tietojärjestelmäprojekteihin

Olemme tehneet pitkän yhteistyön esimerkiksi Arekin kanssa ja se on pitänyt sisällään Arekin ylläpitämien järjestelmien kehittämistä, IT-käyttöpalveluiden siirtoa ja muutoksia, sekä tulorekisterin myötä toteutettujen uusien palveluiden käyttöönottosuunnittelun toteuttamista ja vetämistä. Näiden palveluiden jälkeen yhteistyö on jatkunut IT-infraan liittyvien kehitysprojektien, sekä uusien järjestelmien käyttöönottosuunnittelun toteuttamisen merkeissä.

Ota rohkeasti yhteyttä, jos pohdit, sopiiko Nextconin projektipäällikkö juuri teidän tarpeisiinne. Autamme mielellämme teitä löytämään juuri sopivan asiantuntijan.

Tutustu Nextconin palveluihin ja ota yhteyttä

Nextcon on kumppanina Projektipäivillä 27.10.