Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Projektijohtaminen, Projektipäivät, Projektipäivät 2020

Projektikulttuuri menestymisen mahdollistajana

Strategian toimeenpano ja kasvun mahdollistaminen tapahtuvat tyypillisesti kehitysprojekteissa. Organisaation projektikulttuurilla ja sen osana projektijohtamisella on valtavan suuri merkitys projektien onnistumisen kannalta.

Menestyvässä projektikulttuurissa projektit otetaan vakavasti organisaation kaikilla tasoilla. Jokainen projekti ansaitsee onnistumisen edellytykset. Projektitoiminnan yhteiset pelisäännöt luovat luottamusta, yhtenäistävät toimintaa ja helpottavat uusien henkilöiden sisäänajoa.

Projektisalkun tasolla vähemmän on yleensä enemmän. Samanaikaisten projektien määrä on tasapainossa käytettävissä oleviin resursseihin nähden.

”Tätä tukee huolellisesti mietitty kriteeristö projektien käynnistämiseen ja muihinkin keskeisiin päätöspisteisiin. Projektit viedään läpi tehokkaasti tuottaen jatkuvasti konkreettisia hyötyjä organisaatiolle, myös jo projektien aikana”, Kumuran toimitusjohtaja Mikko Saastamoinen esittelee.

Hänen mukaansa hyvällä projektilla on kirkas tavoite ja perustelu olemassaololleen. 

”Projekti saa käyttöönsä tarvitsemansa resurssit. Sen omistaja on sitoutunut tehtäväänsä ja ohjausryhmä tekee kaikkensa projektin onnistumisen varmistamiseksi. Projektia johtaa siihen sitoutunut projektinhallinnan ammattilainen.”

Kokemus onnistumisen taustalla

Menestyksekäs toiminta projektipäällikkönä tai ketterässä toimintamallissa tuoteomistajana edellyttää tehtävään kouluttautumisen lisäksi runsaasti käytännön kokemusta. Projektijohtamisen periaatteet pätevät projektista toiseen, mutta luonnollisesti kohdealueen tuntemus ja kokemus vastaavista projekteista auttavat onnistumaan vaativassa roolissa.

Kokemus kasvattaa projektipäällikön tuntosarvia ja auttaa näin tunnistamaan heikkoja signaaleja, jotka voivat jo hyvin aikaisessakin vaiheessa kertoa vaarantuneista tavoitteista.

”Asiantuntijamme muodostavat tiiviin yhteisön, jossa sparraamme toisiamme. Oman kokemuksen rinnalla vertaistuki vastaavassa roolissa toimivilta kollegoilta on arvokas voimavara. Tämä näkyy myös asiakkaillemme. Otamme projektit vakavasti ja odotamme tätä asiakkailtammekin”, Saastamoinen summaa. 

Kumura Oy on projektijohtamisen asiantuntijayritys, joka tarjoaa palveluja ICT-projektien johtamiseen ja projektitoiminnan kehittämiseen. Digioiva Oy, Kumura Oy ja Pasaati Oy ovat yhdistyneet muodostaen uuden Kumuran. Mikko Saastamoinen toimii Kumuran toimitusjohtajana.