Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Johtaminen ja esimiestyö, Liiketoiminnan kehittäminen, Paljon muuta, Tuottavuus ja työn ilo

Resilienssiä kehiin!

Työssä jaksaminen kriisin ja muutoksen keskellä

Niin kuin monilla muillakin sektoreilla, myös koulutus- ja konsultointialan edustajana kevät näyttää melko mielenkiintoiselta ja jopa jossain määrin haastavalta. Monelle meistä edessä on melko tiukalla tahdilla tapahtuva uuden oppiminen, olitpa sitten yrittäjä tai työntekijä.

Vaikka koulutustilaisuuksia onkin siirretty asiakkaiden toimesta, on samalla tarjoutunut mahdollisuus seurata eturivistä ihmisten reagointia tähän globaaliin poikkeustilanteeseen. Kuten jo tiedämme, osa ihmisistä toimii poikkeuksellisissa tilanteissa ilman sen suurempaa näkyvää muutosta, mutta useimmille meistä nykytilanne on kerrassaan ainutlaatuinen ja siksi tarvitaan työkaluja jaksamisen tueksi. Stressin kasvaessa saatamme tuntea voimattomuutta, unen laatu ja määrä heikkenee sekä väsymyksen kautta mieli on matalalla. Tästä ilmenee ärtyisyyttä ja keskittymisongelmia ja tuntuu, ettei selviä kaiken keskellä. Kyseessä on siis tilapäisen häiriökokemuksen muuttuminen kokemukseksi vastoinkäymisestä, joka kuormittaa pidemmällä aikavälillä. Tämä vaatii energiaa, jotta pysymme toimintakykyisinä.

Itselleni mieleen tulee kriisistä kaiken kurjuuden keskellä myös englanninkielinen sana “embrace” joka voitaisiin vaikka kääntää muotoon “syleillä”. Kriisi ei tule muutamaan kuukauteen poistumaan, joten tulevaa kevättä voi myös pitää mahdollisuutena oppia uusia asioita itsestään ja ympäristöstään. Moni yrittäjä tuntuu olevan hieman eksyksissä, mitä nyt oikein pitäisi tehdä?

Mikäli omat valmiudet kriisien tai muutostilanteen hallintaan ovat hakusessa, oheiset seitsemän resilienssin “lihasta” auttavat meitä hallitsemaan ja jaksamaan kriisin läpi. Resilienssillä tarkoitetaan kykyä sopeutua suureen määrään muutoksia säilyttäen samalla korkean suorituskyvyn. 

Tilanteeseen tai tapahtumaan voi olla suora hallinta, välillinen hallinta tai ei hallintaa lainkaan. Sopeuttamisen kannalta on tärkeää selvittää ne asiat, joihin voin vaikuttaa itse joko suoraan tai välillisesti ja vastaavasti ne asiat joihin en voi vaikuttaa. Sopeuttamistoimenpiteissä on kyse myös oman energiankulutuksen säätelystä mahdollisuuksien mukaan, jotta emme ylikuormittuisi.

1.) Positiivisuus – auttaa näkemään mahdollisuuksia ja toivoa haastavissa tilanteissa. Käytät energiasi hedelmälliseen ongelmanratkaisuun samalla kun positiivinen mieliala helpottaa ja tehostaa ajattelua. Vaimoni totesi tulevien viikkojen koulutustilaisuuksien peruutusten osalta että nyt olisi aikaa tehdä kotona monia asioita, joita ei olisi muuten ehtinyt. Somessa surffaillessani huomasin myös joidenkin ihmisten laittaneen jouluvalot uudelleen esille tuomaan hyvää mieltä itselleen tai naapureille. Osa sosiaalisessa mediassa näkyvistä kirjoituksista on myös korostanut positiivisia piirteitä kriisin keskellä. Kiinan tehtaiden sulkeutumisen myötä ilman laatu on parantunut ja Venetsiassa kanaalien vesi on kirkastunut ja veneliikenne rauhoittunut siinä määrin, että joutsenet ovat palanneet kaupungin vesistöihin ja veden kirkastumisen myötä kalatkin näkyvät viihtyvän vesissä.

2.) Itseluottamus – vaikka valtakunnallinen poikkeustilanne on monille meistä uusi, kannattaa omasta historiasta miettiä pienempiä kriisejä ja löytää niistä onnistumisia. Pienempiä kriisejä, pienempiä onnistumisia mutta selviytymisiä yhtäkaikki. Itseluottamuksen yhdistyessä kokeilunhaluun näet tilanteet oppimismahdollisuuksina ja tartut tuumasta toimeen sen sijaan että välttelisit niitä. Aiemmin tällä viikolla yksi kurssille osallistuva henkilö totesi, että on vanhemmalla iällä huomannut että aina jossain vaiheessa on kriisit selvinneet eikä enää ensimmäisenä turhaan hötkyile.

3.) Priorisointi – muutos ja kriisitilanteissa on myös tärkeää pystyä priorisoimaan asioita ja tehtäviä. Jos tulevien kuukausien aikana pyritään tekemään samoja asioita mitä ennen Covid-19 kriisiä tehtiin, saattaa tärkeitä asioita jäädä hoitamatta ja toisaalta käytetään energiaa sellaisiin toimiin jotka eivät kevään kuluessa olekaan niin relevantteja. Keskityt tekemään tärkeitä asioita ensin etkä tunne huonoa omaatuntoa jos kriisin keskellä joudut kieltäytymään triviaaleista toimista. Samalla maksimoit tehokkuutesi tekemällä yhden asian kerrallaan ja huolella. Joillain ihmisillä wc-papereiden riittävyys on  selvästi priorisoitu tärkeäksi kautta maailman ja toiset meistä ovat käyttäneet energiaansa muihin toimiin.

Kouluttajakollega Tero, joka osallistui tämän artikkelin kirjoittamiseen, mainitsi monen esimiesasemassa olevan tai johtoryhmän jäsenen miettivät melko laaja-alaisesti kriisin kohtaamista. Teroa siteeratakseni:

Älä yritä yksin kaataa koko Koronaa, keskity ydintoimintojen turvaamiseen.

4.) Luovuus – kriisitilanteissa luovuutta hyödyntävät ihmiset pystyvät usein löytämään uusia mahdollisuuksia, ideoita ja lähestymistapoja. Uudet ideat ovat mahtavia ja saatat jopa innostua kriisin tuomista poikkeuksellisista mahdollisuuksista. Monet koulutus- ja konsulttitoimistot ovat esimerkiksi rohkeasti lähteneet laajentamaan palveluitaan striimattujen tilaisuuksien puolelle tai tallentaneet koulutuksia myöhemmin ladattaviksi kun asiakkaita ei pysty perinteisesti tapaamaan kasvotusten. Lisäksi moni yrittäjä on alkanut korostamaan lahjakortteja, joilla saadaan hieman puskuria taloudelliseen nykytilanteeseen.

5.) Yhteys toisiin – kriisin keskellä on hyvä turvautua muiden apuun ja tukeen. Tuen lisäksi ystävät voivat auttaa poikkeustilanteeseen liittyvien pulmien ratkomisessa. Ystäviltä ja kollegoilta saa vertaistukea kriisin keskellä vaikkakin tämän kevään teemana taitaakin olla omaehtoinen karanteeni.

Avun pyytämisen lisäksi voit myös olla arvokas apu muille, jotka sitä tarvitsevat. Nyt voi hyvällä omallatunnolla roikkua hieman pidempään sosiaalisessa mediassa ja Skypetellä ulkomailla asuvien ystävien kanssa päivittäen kuulumisia. Älä kuitenkaan tempaudu median “Click bait” uutisointiin ja Somessa leviävään mahdolliseen massahysteriaan mukaan.

6.) Rakenne – kriisien ja muutostilanteiden keskellä on hyvä laatia suunnitelma jonka avulla kriisinhallintaa saa raameja ympärilleen. Perheen ja läheisten turvallisuudentunnetta lisää tieto siitä, että tulevien viikkojen mahdollisia poikkeustilanteita varten on varauduttu ja kevään muutoksiin on valmistauduttu.

Pystyt luomaan rakenteita, joilla ennakoit ennakoimattoman. Pystyt luomaan suunnitelmia, joilla käytät olemassa olevia resursseja tehokkaasti. Rakenne kulkee usein käsikädessä priorisoinnin kanssa. Viimeistään tässä vaiheessa nousee myös varautumisen merkitys seuraavia kriiseja ajatellessa. Toivottavasti mahdollisimman moni on pystynyt suunnittelemaan omaa elämäänsä ja liiketoimintaansa siten, että taloudellinen puskuri on pystytty luomaan.

Aiemmassa ammatissani poliisissa lähes jokaiselle tehtävälle lähdettiin kolmen suunnitelman pohjalta. Toiminta rakennettiin pää-, vara- ja hätäsuunnitelman varaan. Tätä samaa periaatetta on sen jälkeen käytetty niin oman elämän kuin liiketoiminnan kriiseissäkin.

7.) Kokeilunhalu – Alkava kevät tarjoaa mahdollisuuden kokea jotain, joka saattaa (toivottavasti) jäädä ainutkertaiseksi kokemukseksi turvallisessa Pohjolassa.
Meillä ei isompia luonnonmullistuksia ole ja yhteiskuntakin on suhteellisen stabiili. Poikkeustilanteisiin kannattaakin suhtautua mielenkiinnolla ja  mahdollisesti oppia jotain uutta itsestään ja toisista. Keskityt kriisin keskellä avautuneisiin mahdollisuuksiin ja voit jopa saada energiaa uusien asioiden kokeilemisesta tuomasta jännityksestä. Aiemmin mainitsin pienten kriisien luovan pohjaa isommille tapahtumille, mutta sama toimii myös toiseenkin suuntaan. Tämän kevään jälkeen olemme yhtä tai useampaa kokemusta rikkaampia ja tulevat mahdolliset muutostilanteet voivat tuntua kovin vähäpätöisiltä ja helpoilta.

Näillä eväillä tulevien kuukausin uudet ja hämmentävät tilanteet toivottavasti sujuvat kaikilta paremmin ja olemme kriisin jälkeen astetta viisaampia ja kokeneempia.

Ajatusten taustalla on Resilience Alliance Inc. yrityksen koulutusmateriaali ja Totin ja Teron omat kokemukset resilienssivalmentajina sekä havainnot kriisitilanteista asiantuntijana ja toimijana.

T Totti & Tero, Resilienssivalmentajat, Mielenrauha koulutuspalvelut Oy

 

Mikäli sinulle heräsi halu saada lisää tietoa henkilökohtaisen resilienssin kehittämisestä, otathan yhteyttä Mielenrauhan toimistoon.

Mielenrauhalla on tarjota ammattilaisen ja organisaation resilienssin kehittämiseksi erilaisia vaihtoehtoja kevätkaudelle 2020, jotka jotka voidaan toteuttaa etäyhteyksien avulla. Valikoimastamme löytyy 10-30 minuutin tietoiskuja koko henkilökunnalle, 1-2 tunnin webinaareina tai 3-7 tunnin etäkoulutuksia sisältäen henkilökohtaiset resilienssitestit sekä resilienssiprofiilit.

Tietoiskuista ja lyhyistä webinaareista voidaan tehdä myös tallenne asiakkaan sisäiseen käyttöön kevään 2020 ajaksi.

Katso tästä Mielenrauhan avoin kurssitarjonta Oppiassa