Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Johtaminen, Johtaminen ja esimiestyö, Liiketoiminnan kehittäminen, Tuottavuus ja työn ilo

Tunnetko jo termin whistleblowing?

Whistleblowing-järjestelmä on tiedonsaantikanava, jonka kautta yrityksen työntekijät ja sidosryhmien jäsenet voivat ilmoittaa väärinkäytösepäilyistään. Whistleblowing-kanava suojaa ilmoituksen jättävän henkilön anonyymiteetin – se on suunniteltu madaltamaan organisaation jäsenten kynnystä puuttua havaitsemaansa epäeettiseen toimintaan.

Jo nyt laki edellyttää whistleblowing-kanavaa pörssiyhtiöiltä ja finanssimarkkinoilla toimivilla yrityksillä. Vuoden 2021 loppuun mennessä sovellettavaksi tuleva EU:n direktiivi velvoittaa muun muassa ottamaan käyttöön asianmukaisen whistleblowing-kanavan jokaisessa yli 50 henkeä työllistävässä yrityksessä tai yrityksissä, joiden liikevaihto on yli 10M€.

Miksi ilmoittajien anonyymiteetti halutaan varmistaa?

Tutkimuksen mukaan (Nordic Business Ethics Survey 2019) pohjoismaisissa yrityksissä kriittisin ongelma on, etteivät ihmiset työpaikolla uskalla puhua eettisistä huolenaiheistaan.

Uuden direktiivin ydin on suojella whistleblowereita eli ilmoittajia syrjinnältä tai muilta heihin kohdistuvilta kostotoimilta, kuten työpaikan menettämiseltä tai nimen tahraamiselta. Työsuhteessa olevien lisäksi suojelu tulee koskemaan myös esimerkiksi työnhakijoita, työsuhteensa päättäneitä sekä toimittajia.

Eettinen liiketoiminta voi olla merkittävä kilpailuetu!

On todettu, että eettisesti toimivat yritykset menestyvät taloudellisesti verrokkejaan paremmin pitkällä aikavälillä. Vastuullinen liiketoiminta voikin olla  todellinen kilpailuetu, jonka hyödyn näkyvät suoraan yrityksen tuloksessa.

Aito vastuullisuus rakentuu sellaiselle yrityskulttuurille, joka kannustaa oikein toimimiseen ja sallii epäkohtien tai eettisten huolenaiheiden esille nostamisen. Tällainen psykologisesti turvallinen yrityskulttuuri rakentaa hyvää työntekijäkokemusta ja vahvistaa yrityksen työnantajabrändiä.

Haluatko kuulla lisää?

Business Ethics Day -seminaari järjestetään toisen kerran Helsingissä 21. huhtikuuta 2020. Seminaarin teemana on rise of speak up culture. Tapahtuma kokoaa yritysjohtajat, julkishallinnon johtajat, esimiehet sekä eettisen liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostuneet ammattilaiset yhteen, keskustelemaan eettiseen liiketoimintaan ja vastuulliseen käyttäytymiseen liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista.

Tutustu ja ilmoittaudu mukaan tästä >>