Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Projektipäivät

Ihmistuntemus ja valmennustaidot auttavat projektijohtajaa

Olet varmaankin huomannut, että monet hankaluudet projekteissa ja palveluissa liittyvät siihen, miten ihmiset käyttäytyvät. Joku esimerkiksi saattaa olla jäykkä ja ehdoton sen suhteen, että asiat on tehtävä sääntöjen, suunnitelmien ja sovittujen menettelyiden mukaisesti. Joku toinen sen sijaan saattaa välttää kaikkia sääntöjä eikä pidä kiinni sovitusta. Jos nämä kaksi sattuvat samaan projektiin, niin he saattavat toden teolla ärsyttää toisiaan.

Kullakin on omat vahvuutensa. Esimerkiksi säännöt, suunnitelmat ja sovitut menettelyt ovat projektityössä lähtökohtaisesti hyviä ja tarpeellisia asioita. Samaten tilannekohtainen toimintatavan valinta, muuttuviin olosuhteisiin reagointi ja rohkeus toimia luovasti ovat usein tarpeen. On kuitenkin realistista todeta, että useissa rooleissa pelkät vahvuudet eivät riitä; esimerkiksi projektipäällikön kannattaa osata olla sekä säännönmukainen että reagoiva. Harvan vahvuuksia ovat yhtä aikaa säännönmukaisuus ja reagoivuus.

Roomalainen lääkäri Galenos 100-luvulla puhui sangviinisista ja melankolisista ihmisistä. Sangviinisia ihmisiä on vuosisatojen läpi kuvattu rohkeina, taiturillisina ja sopeutumiskykyisinä. Melankolisia ihmisiä luonnehditaan vakaiksi, säännönmukaisiksi ja huolestuneiksi siitä, ovatko asiat enää huomenna hyvin. Nämä kaksi ovat klassisista luonnetyypeistä yleisimmin esiintyvät, joten niistä kannattanee olla kiinnostunut.

Mitä tehdä jos ihmisten käyttäytyminen tuottaa riskejä projektin onnistumiselle? Esimerkkinä tästä voi olla vaikkapa manageri, joka tuntuu haluavan kontrolloida kaikkea. Hän saattaa esimerkiksi olla ylityöllistetty ja luonteeltaan melankolinen. Hänellä saattaa olla liikaa tehtäviä, koska hän nauttii hallinnoinnista ja kokee velvollisuudekseen ottaa vastuuta. Hänen eräänlainen elämäntehtävänsä on huolehtia siitä, että asiat tulevat hoidetuiksi eikä hänen ole helppo luovuttaa vastuita muille, ellei näe heidän ottavan asioita samalla vakavuudella. Hän saattaisi kuitenkin haluta luopua osasta vastuitaan, jottei joutuisi pitämään liian monesta asiasta liian kovaa kontrollia.

Jos haluat vaikuttaa häneen, niin kuuntele häntä ja tunnista hänen kanssaan yhdessä, että hän tekee tärkeätä työtä ottamalla vastuuta. Osoita hänelle arvostusta sitä kohtaan, että hän huolehtii yhteisistä asioista. Kaiva hänestä esille hänen yhteistyöhalukkuutensa – melankoliset ihmiset nimittäin pohjimmiltaan suhtautuvat työhön yhteisöllisesti. Jos mahdollista, niin auta häntä hyvien kysymysten avulla muotoilemaan ääneen miten hän haluaisi muuttaa omaa rooliaan työkuorman kannalta realistisemmaksi. Lähesty projektin tarpeita hänen kanssaan menettelyiden, käytäntöjen ja sopimuksien kokonaistoimivuuden kannalta ja osoita pyrkimyksesi huolehtia taloudellisista riskeistä.

Tämä oli esimerkinomaista. Ihmisiä ja tilanteita on monenlaisia. Hyödyllistä on kuitenkin ymmärtää, että melankolisten ihmisten toimintaa ajaa syvä velvollisuudentunto ja pyrkimys huolehtia siitä, että yhteiskunta pysyy pystyssä huomennakin ja he luonnostaan hahmottavat asioita yhteisöllisten sopimusten (kuten organisaation sääntöjen ja menettelyiden) kautta. Sangviinisten ihmisten toimintaa ajaa elämyksien jano ja halu käyttää taituruutta. Heitä motivoi mahdollisuus opetella tilannekohtaisia taitoja ja soveltaa niitä luovasti päämääriin pääsemiseksi.

Käsittelen lisää näitä eroavuuksia ja niihin keskittyvää valmentamista YouTubessa julkaisemassani videossa. Kerron siinä kuvitteellisen tarinan kahdesta johtajasta, jotka joutuvat törmäyskurssille ja joita ulkopuolinen valmentaja auttaa. Galenoksen kunniaksi video on kuvattu Roomassa. Ota minuun yhteyttä, jos haluat syventää keskustelua aiheesta.

Benedictus Ågrén on ICF:n sertifioima ammatticoach ja työskentelee CGI:llä coachina ja agile-valmentajana. Benedictuksen tavoitat osoitteesta benedictus.agren@cgi.com.