Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Johtaminen ja esimiestyö, ketterät menetelmät

Vuorovaikutus, vuorovaikutustyylit ja johtaminen

Vuorovaikutustyylit_Suomen Puheopisto

Me ihmiset olemme persoonallisuudeltamme erilaisia. Erilaisuus tulee näkyviin vuorovaikutuksessa. Meillä jokaisella on omat vahvuutemme ja heikkoutemme. Suomalaisten vuorovaikutustaitoja on kuitenkin helppoa kehittää, sillä huomattavalla osalla suomalaisista on hyvä itsetuntemus. Suomalainen tietää ja tunnistaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa.

Jotta pääsisimme keskustelemaan anonyymisti erilaisista vuorovaikutustyyleistä, voimme tarkastella niitä erilaisten persoonallisuus- ja vuorovaikutustyylitestien avulla. Testit eivät kuitenkaan saa olla itsetarkoituksellisia. Niiden avuilla ei pidä luokitella ihmisiä eri kasteihin, sillä temperamenttimme ohjaama käyttäytyminen on hyvin tilannesidonnaista.

Vuorovaikutustyylitestien avulla voimme kuitenkin keskustella erilaisista reagointitavoista anonyymisti lokeroimatta ketään pysyvästi tiettyyn lokeroon. Testit auttavat keskusteluissa ymmärtämään ihmisten erilaisuutta. Ne kertovat, millainen tapa meillä on toimia, mikä meitä motivoi, kuinka organisoimme asioita, mitä pelkäämme sekä kuinka toimimme ristiriitatilanteissa.

Testien pohjalta pääsemme keskustelemaan myös luottamuksesta ja sen rakentamisesta. Luottamus tulee esille käyttäytymisessä ja on tärkeää keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Luottamus rakentuu neljälle eri asialle: avoimuus, suoruus, hyväksyminen ja uskottavuus.
Vuorovaikutuksen ymmärtämiseksi on tiedostettava myös merkkijärjestelmiä, joiden avulla sanomia lähetään sekä sellaisia taitoja, jotka auttavat rakentamaan sanomia ja tulkitsemaan niitä siten, että syntyisi mahdollisimman yhtenäinen tulkinta lähettäjän ja vastaanottajan välillä.

Työyhteisössä viestinnän perustana on hyvin herkkä havaitsemis- ja tulkintaprosessi, siksi vuorovaikutusta on ensin tarkasteltava yksilön vuorovaikutustaitojen näkökulmasta. Vasta sen jälkeen voimme nostaa esille ryhmän vuorovaikutusprosesseihin liittyviä tekijöitä. Niiden ymmärtäminen saattaa helpottaa ongelmatilanteisiin asennoitumista.

Taitava johtaja osaa havaita ja tulkita merkkijärjestelmiä sekä toimia oikein erilaisten vuorovaikutustyylien kanssa. Keskeisimpiä johtajan vuorovaikutusvälineitä ovat kuunteleminen, kysyminen ja erilaisten viestintästrategioiden hallinta.
Vuorovaikutustaidot ovat kaiken yritystoiminnan perusta, siksi niitä kannattaa opiskella ja harjoitella sekä johtoryhmässä että suorittavissa tiimeissä.

Marsa Bäck, vuorovaikutusvalmentaja

 

 

 

 

 

 

 

Kirjoittaja Marsa Bäck on kouluttanut yli 45 vuoden ajan. Hänen rautainen kokemuksensa ja erikoistuminen niin äänenkäytön kuin esiintymistaidon valmentamiseen on auttanut lukuisia ihmisiä ja yrityksiä parempaan vuorovaikutukseen. Marsa käyttää valmennuksissa runsaasti yhteistoiminnallisia menetelmiä ja käy valmennuksen aikana oppimiskeskusteluja. Hänen mottonaan on: ”Koulutettavaa ei jätetä yksin ongelmien kanssa!”.

Suomen Puheopisto toteuttaa vuorovaikutustyylitestejä ja konsultoi työyhteisöjä ja henkilöstön muutos- ja kehitysprosesseissa. Pyydä räätälöity tarjous tai tule mukaan Suomen Puheopiston avoimiin valmennuksiin.

Katso Suomen Puheopiston kurssitarjonta Oppiassa tästä