Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

3PMO, Projektipäivät

Projektipäällikkö, millainen on johtamisetäisyytesi?

Kirjoittaja: Aaro Ollikainen, Wakaru Oy

Suomalaiset projektipäälliköt eivät vieläkään loista ihmissuhdetaidoillaan, vaikka hyvän johtajuuden merkitys projektin onnistumiselle on todettu moneen kertaan. Johtajuus on monimutkainen ilmiö ja aina sidoksissa sekä johtajan, johdettavien ja ympäröivän organisaation arvostuksiin. Onpa joku sitäkin mieltä, että hyvä johtajuus on niin kontekstisidonnaista, ettei siitä voida ulkopuolelta sanoa mitään yleispätevää.

Historia on todistanut tämän erityisesti yritysjohtajien kohdalla. On lukuisia tapauksia tietyssä organisaatiossa loistavia tuloksia saavuttaneista johtajista, jotka palkataan suurin odotuksin seuraavaan yritykseen. Ja he epäonnistuvat. Sattuman ja olosuhteiden lisäksi kyse on usein siitä, etteivät he osaa tai halua mukauttaa johtamistyyliään uudenlaiseen toimintaympäristöön.

Projektipäälliköiden kohdalla yhtälön vaikeusastetta nostaa vielä yksi muuttuja. Ne projektin pirulaiset kun tuppaavat olemaan ainutkertaisia ja niistä jokaiseen on todennäköisesti hieman tuunattava omaa johtamistyyliä.

Millaisen psykologisen johtamissopimuksen solmit?

Työyhteisöjen kehittämisessä on tullut tavaksi puhua psykologisesta työsopimuksesta, joka tarkoittaa työnantajan ja työntekijän yhteistä ymmärrystä siitä mikä työssä on tärkeää ja tavoittelemisen arvoista. Mistä hyvän työn jäljen tosiasiassa tunnistaa?

Samalla tavalla kuin jokaisen esimiehen ja alaisen välillä myös jokaisen projektipäällikön ja projektiryhmän jäsenen välillä vallitsee hiljainen johtamissopimus. (Toivottavasti) jaettu ymmärrys siitä millä pelisäännöillä vuorovaikutus projektissa toimii.

Oikeaa johtamisetäisyyttä etsimässä

Oleellinen osa johtamissopimusta on projektipäällikön etäisyys ryhmästä. Kammioonsa sulkeutuva etäinen hallintojohtaja harvoin saa tiimiään antamaan parhaansa, eikä jatkuvasti iholla oleva mikromanageri sen paremmin. Kultainen keskitie löytyy jostain siltä väliltä ja sen paikka voi myös muuttua projektin elinkaaren mittaan.

Miten oikean johtamisetäisyyden sitten löytää? Ensimmäiseksi ja nopeimmin tietysti kysymällä ja keskustelemalla asiasta. Tehdään näkymätön näkyväksi, sovitaan pelisäännöistä. Projektipäällikkö kertoo ajatuksistaan ja kysyy tiimin odotuksia.

Tämä ei vielä tee autuaaksi, mutta auttaa hyvän vuorovaikutuksen alkuun. Aukottomasti hyvää johtamista ei koskaan voi mallintaa, muuten olisimme jo delegoineet sen tekoälylle tai jopa sitä yksinkertaisemmalle algoritmille. Ei järin miellyttävä ajatus sekään.

Jos johtamistaidot ja niiden kehittäminen ovat sinulle yhtä sydämen asia kuin minulle, tule jatkamaan keskustelua kurssilleni! Uutuuskurssin Johda projektitiimisi parempiin tuloksiin jälkeen osallistujilla on käsitys johtajuuden osa-alueista projekteissa. Kurssilla harjoitellaan käytännössä tärkeimpiä johtamistaitoja. Osallistujat oppivat myös hyödyntämään ihmisten erilaisuutta projektitiimin voimavarana.

Kirjoittaja Aaro Ollikaisella on liki 20 vuoden kokemus yrityskohtaisista valmennuksista sekä liikkeenjohdon konsultoinnista viiden eri yrityksen riveissä. Hänellä on sekä Scrum Master, IPMA C- että PMP-sertifioinnit ja lisäksi hän on sertifioitu business coach. Ennen konsulttiuraansa hän on toiminut mm. tutkijana ja koulutusalan kansainvälisissä yhteistyöprojekteissa sekä Helsingissä että Brysselissä. Aaro on julkaissut myös bisnesromaanin, fiktiomuotoisen oppikirjan projektijohtamisesta “Avain – muutosprojektista menestys”