Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

3PMO

KOSKA PROJEKTIEN KUULUU ONNISTUA

Kirjoittaja: Mikko Saastamoinen, Kumura Oy

Menestyvässä projektikulttuurissa valitaan oikeat projektit ja pidetään huolta projektien onnistumisen edellytyksistä.

Otetaanko teillä projektit vakavasti? Toivottavasti näin on, koska jokaisen projektin kuuluu onnistua. Jokainen käynnistetty projekti ansaitsee projektikulttuurin, jossa onnistuminen mahdollistetaan.

Tämä teksti avaa Kumuran blogin, jossa tulemme käsittelemään projektien onnistumista eri näkökulmista. Kirjoitamme projektikulttuurista, onnistuneista projekteista ja onnistumisen edellytyksistä.

TEHDÄÄNKÖ TEILLÄ OIKEITA PROJEKTEJA?

Projektin tärkein päätös on päätös sen käynnistämisestä. Tässä yhteydessä termillä projekti viitataan jo käynnistettyyn projektiin, jota edeltää idea projektista. Harvassa organisaatiossa kaikki ideat päätyvät projekteiksi. Käynnistetty projekti on valinta ja siihen liittyy yleensä vaihtoehtokustannus, koska resurssit ovat käytännössä aina rajalliset. Projektiin kiinnitetyt resurssit ovat tällöin pois muista projekteista.

“Projektin tärkein päätös on päätös sen käynnistämisestä.”

Jokaisen projektin osalta tulisi pystyä vastaamaan uskottavasti kysymykseen ”Miksi tämä projekti tehdään?”. Organisaation ja erityisesti projektiin osallistuvien ihmisten sitoutumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää perustelut projektin olemassaoloon. Kun valitaan organisaation kannalta oikeat projektit ja jaetaan tämä näkemys koko organisaatiolle, on otettu jo iso askel kohti onnistumista.

Projektin käynnistäminen ja sen tarkoituksen perustelu on tietenkin vasta alku. Projektin elinkaaren merkittävin päätös on kuitenkin jo tehty.

ONNISTUMINEN EI OLE MUSTAVALKOISTA

Projektien onnistumisen todentaminen ei ole suoraviivaista. Aikataulussa ja budjetissa toteutunut projekti ei ole onnistunut, jos organisaatio ei saakaan projektista odottamaansa arvoa. Toisaalta ennakoitua enemmän arvoa tuottava projekti voi olla onnistunut huolimatta aikataulun ja budjetin reilustakin ylittymisestä. Projekti voi olla myös kokeilu, jonka epäonnistumisen todennäköisyys on suuri. Epäonnistuessaankin projekti tuottaa arvokasta tietoa ja auttaa hakemaan uuden suunnan seuraavan kokeilun muodossa.

Kaikki projektit eivät tietenkään voi onnistua. Olennaista onkin, tarjotaanko projekteille aito mahdollisuus onnistumiseen.

Onnistumista on hyödyllistä pysähtyä arvioimaan projektin päättyessä sekä jonkin aikaa projektin jälkeen, kun projektista odotettujen hyötyjen olisi pitänyt realisoitua. Mutta vastauksen hakeminen jälkikäteen kysymyksen ”Onnistuiko projekti?” ei sellaisenaan tuota arvoa eikä kehitä organisaatiota. Mutta pureutuminen kysymyksiin ”Missä onnistuttiin ja miksi?” sekä ”Mitä olisimme voineet tehdä paremmin projektin hyväksi?” auttavat kehittymään, jos vastaukset johtavat myös tarvittaviin toimenpiteisiin.

KOHTI ONNISTUMISEN EDELLYTYKSIÄ

Projekteissa onnistutaan huomattavasti todennäköisemmin, kun käynnistetään oikeat projektit ja koko organisaatio ymmärtää projektien merkityksen. Kaikki projektit eivät tietenkään voi onnistua. Olennaista onkin, tarjotaanko projekteille aito mahdollisuus onnistumiseen.

Kumura Oy on olemassa, koska projektien kuuluu onnistua. Autamme asiakkaitamme onnistumaan projektitoiminnassa ja yksittäisissä projekteissa. Edistämme projektikulttuuria sen kaikilla tasoilla. Otamme projektit vakavasti.