Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

3PMO

GAME CHANGES – OLETKO VALMIS UUTEEN ROOLIIN?

Kirjoittaja: Hanna Rainio, Talent Vectia

Työn murroksesta puhutaan paljon. Onko teillä pohdittu organisaation kyvykkyyksiä vasten tulevaisuuden keskeisiä kysymyksiä: miten markkinat muuttuvat ja miten se vaikuttaa työhön ja sen organisoimiseen? Millaista osaamista tarvitaan muutoksissa menestymiseen ja miten johtamisen tulee muuttua vastaamaan tulevaisuuden työelämän muutoksia?

Tulevaisuudessa työelämä moninaistuu ja muutoksesta tulee uudenlainen vakio. Haetaan jatkuvasti parhaita keinoja tuottaa arvoa asiakkaille, toimivaa organisoitumis­tapaa ja johtamisrakennetta sekä kulttuuria. Kaikkea ei pyritä laittamaan samaan muottiin, vaan organisaation sisällä voi olla esimerkiksi ilman esimiestä itseohjautuvasti toimivia tiimejä, perinteisemmin johdettuja toimintoja sekä verkostojen ja ekosys­teemien kautta uusia innovaatioita ja palvelutuotantoa kehittäviä yksiköitä. Organisaatioilta edellytetään kyvykkyyttä reagoida ketterästi muutospaineisiin. Työn ja toimintatapojen kehittäminen viedäänkin lähemmäksi tiimitasoa, jotta pystytään vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin ja tuottavuustavoitteisiin. Työntekijöiltä tarvitaan myös muutosketteryyttä sekä kykyä ottaa vastuuta työn ja toimintatapojen jatkuvasta parantamisesta niin yksilö- kuin tiimitasolla.

Työntekijöiden uusi sukupolvi tuo työpaikoille uudenlaista arvomaailmaa, motivaatio­lähteitä ja osaamiskyvykkyyttä. Työn merkityksellisyys ja työntekijöiden elämän­tilanteiden huomioiminen joustavasti työn organisoinnissa korostuvat. Digivalmiudet ovat jo työelämään astuttaessa erilaiset kuin kokeneilla kollegoilla. Yrityksen sijaan sitoudutaan vahvemmin yhteisöihin ja oman merkityksellisyyden toteuttamiseen. Samaan aikaan yrityksessä voi olla työntekijöitä, jotka haluavat selkeitä ohjeita, työn rakenteita ja rajauksia. Johtamisessa tarvitaan entistä enemmän kykyä huomioida johdettavien erilaisuutta ja erilaisia tarpeita motivaation sekä työkyvyn vahvistamiseksi. Yksi kaipaa selkeyttä ja ohjausta, toinen vapautta ja mahdollisuutta luoda uutta, innovoida.

Miten johtamistyössä ja projektityössä tätä moninaistumista tulisi huomioida? Miten hyödyntää ihmisten erilaisuutta, yksilöllisiä motivaatio­tekijöitä ja vahvistaa merkityksellisyyden kokemusta?

KULTTUURIN JA KYVYKKYYKSIEN KEHITTÄMINEN ON JATKUVAA JA VAATII PANOSTUSTA

Moninaisuuden ja ketterien projektien johtaminen luo projektitiimeille valtavasti odotuksia, joihin menestyvät organisaatiot hakevat ratkaisuja. Projekteissa on keskityttävä siihen, mikä tuottaa asiakkaalle arvoa. Arvoa tuottava tekeminen toteutetaan projektitiimeissä. Valinnat on tehtävä nopeasti ja tiimin parasta osaamista hyödyntäen. Tiimien on opittava löytämään ero arvokkaan ja merkityksettömän työn välillä.

Menestyvät organisaatiot tiedostavat, että ketterien työtapojen ymmärtäminen on helpompaa kuin toiminta ketterästi. Tarvitaan ihmisiä, jotka johtavat muutosta sekä organisaation jatkuvaa oppimisprosessia. Johtajat, jotka innostavat organisaation työntekijöitä ottamaan ketterän ajattelutavan ja toimintatavat jokapäiväiseen työhön ovat tulevaisuuden menestyjiä. Johtajat, joilla on kokemusta ketteryydestä tietävät, että tietyn ketterän viitekehyksen vieminen arjen tekojen kautta uudeksi kulttuuriksi vaatii enemmän kuin pelkästään ihmisten lähettämistä koulutukseen. Uudistuminen tapahtuu asteittain tietoja sekä taitoja kartuttamalla (koulutus) ja arjen tekojen kautta (johtajuus). Näin johtajalle syntyy kyvykkyys johtaa organisaatiota ja projekteja menestyksekkäästi.

Tarvetta tuleekin olemaan ketterille johtajille (”Agile Leader”), joka on uusi epävirallinen rooli. Agile Leaderin keskeinen tehtävä on innostaa muita ottamaan ketterä ajattelutapa ja työmenetelmät käyttöön. Näin organisaatio pystyy tuottamaan nopeammin tuloksia sekä asiakkaille että yhteiskunnalle. Mm. Talent Vectian Project Excellence -valmennusohjelmassa tavoitteena on kasvattaa ja valmentaa projektipäälliköitä, joilla olisi erityinen kyky vaikuttaa ja innostaa muita ottamaan ketterä ajattelutapa ja työmenetelmiä käyttöön.

Lataa työkirja ja haasta itsesi kehittämään niitä taitoja, joilla saat projektiin osallistujat puhaltamaan yhteen hiileen ja tekemään tekoja, joilla projekti saadaan onnistuneesti maaliin: https://www.talentvectia.com/nakemykset/blogit/game-changes-oletko-valmis-uuteen-rooliin/