Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Johtaminen ja esimiestyö

Aivoymmärrystä johtajille – vaikuttavuutta johtajuuteen

Tulevaisuuden johtaminen tarvitsee tulevaisuuden johtamisen kehittämismenetelmiä. Jatkuva muutos on työn uusi normi. Muutos on nopeaa ja ongelmat kompleksisia. Teknologia kehittyy ekspotentiaalisella vauhdilla ja vaikuttaa kaikkeen mitä kuvitella saatamme. Kompleksisiin ongelmiin eivät entiset standardiratkaisut toimi. Tarvitsemme hidasta pohdintaa ja erilaisia näkökulmia ja samaan aikaan tarve nopeaan päätökseen tekoon kasvaa; mikä paradoksi!

Nopean muutoksen työelämässä yksi pää ei riitä, kuten aivotutkija Katri Saarikivikin kertoo. Johtajuudessa ei ole enää kysymys yksilöistä. Johtajuus on tiimeissä – tulevaisuus tehdään tiimeinä. Johtajuuden kehittämiseen tarvitaan tiimilähestymistapa, joka luo tuloksia ja vaikuttavuutta.

Teknologian muutos ja tieteen edistyminen tuovat myös johtamisen kehittämiseen uusia työkaluja. Neurotiede teoreettisena viitekehyksenä lisää aivoymmärrystä eli ymmärrystä siitä, miten ihminen toimii ja reagoi. Henkilökohtaiset biosignaalit objektiviisena datana avaavat uuden ikkunan johtajuuteen. Perinteiset johtamisen kehittämismenetelmien on aika väistyä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että johtajuuden kehittämistä arvioidaan uudella tavalla. Huomio ei ole valmentajissa tai valmennuspäivissä, arviointi kohdistuu kehittämisen hyötyihin ja vaikuttavuuteen. Vaikuttavuuden arvioinnilla pääsemme myös siihen, että kehittäminen aletaan nähdä investointina.

Me uskomme, että tulevaisuus tehdään tiimeinä. Mitä neurotiede kertoo ihmisaivoista ja ihmisen käyttäytymisestä muutostilanteissa? Mitä empiirinen neurotieteellinen tutkimus on löytänyt hyvin toimivista tiimeistä? Paul J. Zak toteaa, että yksi asia on hyvän yhteistyön ytimessä ja se on luottamus. Tulokselliset ja vaikuttavat tiimit ovat korkean luottamuksen tiimejä. Sellaiset yritykset, joissa on korkean luottamuksen johtamis- ja työkulttuuri ovat kaikilla mittareilla parempia kuin ne yritykset, joissa luottamuksen ilmapiiri on heikko tai sitä ei ole. Ihmiset saavat enemmän aikaan, he ovat energisiä työssään, he tekevät paremmin yhteistyötä työkavereidensa kanssa, he kärsivät vähemmän kuormittumisen ja työuupumuksen ongelmista ja ovat tyytyväisempiä omaan elämäänsä. Kaikki nämä seikat ruokkivat vahvempaa tuloksellisuutta. Hyvä uutinen meille kaikille on se, että luottamusta voi rakentaa ja vahvistaa.

Perinteiset kehittämismenetelmät, jotka nojaavat asiantuntijan luennointiin eivät rakenna luottamusta tai oppimista ja yhteistyön vahvistamista. Luennointi aktivoi meissä ihmisissä lähinnä työmuistia, joka on muutenkin kuormittunut ja kaiken lisäksi rajallinen. Tiedämme, että ihmisaivot pyrkivät kaikin keinoin säästämään energiaa.  No, jokainen muutos ja jokainen oppi vaatii energiaa. Siksi uuden oppimiseen tarvitaan aikaa, jotta saavutamme kestäviä oppimistuloksia eli vaikuttavuutta.  Tulevaisuuden tiimit luodaan yhdessä tiimicoachien tuella. Tiimicoaching antaa osallistujille aikaa kokeilla, reflektoida, oppia ja jakaa kokemuksia.

Tulevaisuuden johtajuus ja toiminta erilaisissa verkostoissa ja tiimeissä vaatii vaikuttamis- ja vuorovaikutustaitoja. Ne ovat ihmissuhdetaitoja. Neurotiede ja aivoymmärrys tarjoavat kovaa dataa siitä, mitä meissä tapahtuu, kun muutospaineet osuvat omalle kohdalle. Mitä jokaisessa ihmisessä tapahtuu. Aivoymmärrys antaa avaimen vaikuttavaan johtamiseen.

Tiimicoaching on sukellus uuteen ajatteluun, olemiseen ja toimintaan. Yhteistyö ammatticoachien kanssa on yhteistä tekemistä, uutta vuoropuhelua ja oivaltamisen iloa. Vaikuttavaa johtajuuden rakentamista ja tiimien vahvistamista kohti tulevaisuuden haasteita.

Caleidocons™ coaching vahvistaa jokaisen vuorovaikutus- ja vaikuttamistaitoja. Tästä annamme oivallustakuun. Ensimmäinen avoin valmennusryhmä toteutuu syksyn 2019 aikana. Yhteistyö alkaa yksilöllisillä painekäyttäytymistesteillä ja tutustumisella omaan profiiliin kesäkuussa 2019.  Nopeat syövät hitaat, ryhmään otetaan enintään 15 osallistujaa! Lue lisää ja ilmoittaudu täältä!

Kirjoittaja on Caleidocons Oyn perustaja, joka on tehnyt koko uransa ihmisten ja organisaatioiden kehittämistä yli 10 maassa. Nyt missiona on mullistaa johtajuuden kehittämismenetelmät aivoymmärrystä lisäämällä. Kirjoittajan näkemys on, että neurotiede tekee saman perusteellisen muutoksen kehittämiselle, minkä digitalisaatio tekee työlle. Ymmärtämällä enemmän ihmisaivoja, onnistumme yhteistyössä eli muutoksen toteuttamisessa paremmin. Tätä ymmärrystä hän tuo ICF sertifioitu ammatticoachina rohkeille edelläkävijöille.