Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Projektipäivät

Kuinka hyödyntää tekoälyä projektin resurssienhallinnassa?

Kuinka hyödyntää tekoälyä projektin resurssienhallinnassa?

Lähde: Thinking Portfolio

Projektin toteuttamiseen tarvitaan monenlaisia resursseja, kuten ihmisiä, materiaaleja, laitteita, aikaa, tietoa ja taitoa. Yrityksille nämä ovat kustannuksia, ja siksi millään yrityksellä ei ole rajoittamatonta määrää resursseja käytössään. Voiton maksimoimiseksi on tärkeää jakaa käytettävissä olevat resurssit projektien kesken niin, että tavoitteet saavutetaan ajallaan, eikä laadusta jouduta tinkimään. Tämän vuoksi resurssienhallinta on kriittinen osa projektia, erityisesti tehokkaan taloudenhoidon kannalta. 

Resurssien optimaalinen hyödyntäminen taataan resurssisuunnitelman avulla, jossa otetaan huomioon kunkin projektin resurssivaatimukset sekä aikataulu. Jos projektin aikatauluun tai sisältöön tulee muutoksia, suunnitelmaa tulee hienosäätää muutosten mukana. Koska resurssisuunnitelma on elintärkeä yritykselle, projektipäällikön tulee huolehtia suunnitelman säännöllisestä päivittämisestä. Resurssisuunnitelmien muuttaminen ja seuranta manuaalisesti vaikeutuu yrityksen kasvaessa ja samalla projektien ja resurssien määrän lisääntyessä. Tällaisissa tilanteissa tekoäly tulee apuun. 

Tekoäly resurssienhallinnassa 

Tekoäly tarkoittaa koneiden tai tietokoneiden taitoa suorittaa tehtäviä, jotka tavallisesti edellyttävät ihmisen älykkyyttä. Tekoäly voi tehdä toistuvia tehtäviä paljon nopeammin kuin ihminen sekä käsitellä suuren määrän metatietoa antaen arvokkaita analyyttisiä suosituksia. Resurssienhallinnassa tekoälyä käytetään seuraavilla tavoilla: 

  • Kustannusten hallinta–Kustannusten tarkka arviointi on kriittisen tärkeää projektin budjetoinnissa, suunnittelussa sekä seurannassa. Projektin tyypistä riippuen kustannusarvioinnissa voidaan käyttää erilaisia matemaattisia malleja. Tekoäly voi käyttää mitä tahansa näistä malleista sekä käydä läpi aikaisempia tietoja tehdäkseen tarkan ennusteen projektikustannuksista. Se voi myös seurata projektikustannuksia reaaliajassa hallintatyökalun avulla. 
  • Ajanhallinta -Tekoälyvoi analysoida aikaisempia projekteja ja resursseja optimaalisen projektiaikataulun tuottamiseksi. Jos projektin sisältöön tai resurssisuunnitelmaan tulee muutoksia, tekoäly voi myös tuottaa päivitetyn aikataulun välittömästi.  
  • Riskienhallinta -Tekoälytehostaa projektipäällikön riskienhallintakykyä ymmärtämällä tietyn projektin riskitekijät ja kynnysarvot. Se tukee riskitekijöiden simulointia ja käyttää sumeaa logiikkaa infrastruktuuriprojektien riskien arvioimiseksi. Tekoäly voi ennustaa tulevia haasteita reaaliaikaisen tietojen analysoinnin avulla. 
  • Inhimillisen pääoman hallinta–Tekoäly voi suositella projekteille parhaiten sopivia työntekijöitä yhdistämällä projektin vaatimuksia tietokantaan rekisteröityjen työntekijöiden osaamisalueisiin. Jos käytettävissä ei ole sopivia resursseja, se voi suositella työntekijöiden tarvitsemaa koulutusta tai joissain tapauksissa käydä läpi ulkoiset tietokannat löytääkseen sopivia kandidaatteja, joita voitaisiin palkata projektiin. 

Kun tekoälyä hyödynnetään projektinhallinnan päivittäisissä tehtävissä, projektipäälliköillä on enemmän aikaa keskittyä muihin asioihin, jotka ovat kriittisiä muutosprojektien onnistumiselle, kuten toimitusten laadun varmistaminen, sidosryhmäviestintä ja muutoksenhallinta.