Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

3PMO, Yleinen

Lean projektityössä näkökulmana työn näkyväksi tekeminen

Lean projektityössä on näkyväksi tekemistä niin projektin sisällä kuin projektin ja sen sidosryhmien välillä. Mitä suuremmasta projektista on kyse, sitä suurempaan arvoon läpinäkyvyys nousee.

Lean ja ketterät menetelmät täydentävät erittäin hyvin toisiaan projektityössä ja niiden käyttöönotto voi lähteä liikkeelle joko ylhäältä johdettuna ohjelmana tai pilottien ja kokeilujen kautta. Luomalla jatkuvan kehittämisen kulttuuria on tärkeää heti alusta alkaen tehdä tekeminen näkyväksi, joka mahdollistaa heti saatujen kokemusten pohjalta käyttöönoton ”ketterän” laajentamisen. Kokemusten ja parhaiden käytäntöjen pohjalta yksi hyvä tapa on ollut selkeä kehittämisen kiihdyttäminen, jossa esimerkiksi PMO:lla tai merkittävällä hankkeella voi olla tärkeä rooli.

Kiihdyttämömallin avulla kehittämisestä tulee ketterää samalla varmistaen, että asiakasarvo ja hyödyt sekä asiakaskokemus ovat tuloksellisen tekemisen keskiössä. Läpinäkyvyys luo luottamusta, nopeuttaa uudistumiseen sitoutumista ja vuorovaikutuksen kautta varmistetaan, että uudistuva toimintamalli integroituu organisaation johtamisjärjestelmään. Näkyväksi tekemisen avulla kiihdytetään jatkuvan parantamisen toimintamallin – Project Excellence Culture – luomista.

Esimerkkejä kiihdyttämön askeleista ja työn näkyväksi tekemisestä:

1) Tunnista projektin asiakasarvo ja asiakashyödyt sekä johda niitä alusta loppuun
2) Hyödynnä visuaalista johtamista myös muutosten hallinnassa, seurannassa sekä raportoinnissa
3) Osallista myös projektina avainsidosryhmät mukaan visuaalisen suunnittelun avulla
4) Kytke nopea oppiminen, kokemusten jakaminen ja jatkuva parantaminen osaksi projektin toimintaa
5) Hyödynnä sprintti tyyppistä kehittämistä sitouta projektin avainihmiset visuaalisen suunnittelun osallistavien työpajojen kautta.

Tervetuloa tapaamaan meitä muun muassa 3PMO-tapahtuman yhteydessä!

KYSY LISÄÄ

Jori Kosonen
Senior Partner
+35850 518 4790
jori.kosonen (a) talentvectia.com

Lähde: