Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Projektipäivät

Salkkujohtaminen ja tuntosarvi toimintaympäristöön

Salkkujohtaminen ja tuntosarvi toimintaympäristöön

Tiedätkö mitkä salkkusi palveluista, projekteista, tuotteista tai sovelluksista ovat kytketty liiketoimintaympäristösi herkkyysindikaattoreihin?

Kaikilla organisaatiolla on joukko toimintaan merkittävästi vaikuttavia organisaatiokohtaisia herkkyysindikaattoreita.

Osan organisaatioista indikaattorit ovat kytkeytyneet vahvasti suhdanteisiin ja osalle keskeistä ovat esim. raaka-aineiden hinnat. Samalla toiselle voi olla ratkaisevaa ennustaa 20 suurimman asiakkaan käyttäytymistä tai oman varaston kiertoa. Toisaalla poliittiset päätökset tai tarjolla olevat ulkoinen rahoitus ovat ratkaisevia tekijöitä.

Organisaation palveluiden elinkaaret seuraavat projektien tavoin vastaavaa matkaa. Regulaation muutokset – kaupan vapautuminen tai innovaatiot suhteessa asiakkaiden tarpeiden muutoksiin ovat keskeisiä kytkeä organisaation palvelusalkkuun.

Sovellukset ja niiden kautta hallittavat digitalisoidut prosessit taas kytkeytyvät palveluiden ja tuotteiden kanssa – näin eri osa-alueiden riippuvuudet korostuvat.

Näkyvyys mahdollistaa ohjausliikkeet joita aina toiminnan johtamisessa tarvitaan. Mitä suuremmat ovat muutoksista aiheutuvat riskit niin luonnollisesti sitä tärkeämpää on luoda edellytykset ennustaa ohjausliikkeiden tarpeita. Ilman lasinpyyhkimiä ja ajovaloja ei kenenkään tulisi pimeässä sateessa ajaessa tehdä ohjausliikkeitä.

Herkkyysindikaattoreiden tunnistaminen, määrittely ja ennen kaikkea analysointi ovat organisaatiolle osa sen kyvykkyyttä. Kykyä ymmärtää ja kommunikoida merkityksiä sisäisesti omassa organisaatiossa kuin myös viestiä eri sidosryhmille oman toiminnan ulkopuolelle.

Mitkä voisivat olla oman organisaatiosi tämän hetken 3-5 tärkeintä seurattavaa indikaattoria ja miten ne tällä hetkellä kytkeytyvät palvelu-, projekti- ja sovellussalkkuunne?

Lähde: