Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Projektipäivät

Projektien vesiputousmalli ja sen viisi heikkoutta

Projektien vesiputousmalli ja sen viisi heikkoutta

Projektien vesiputousmallissa jokaisen vaiheen on päätyttävä ennen kuin voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Kyseinen malli soveltuu pääasiallisesti projekteihin, mitkä ovat pienempiä ja vaatimukset ovat selviä.

Jokaisen projektivaiheen päätyttyä katsotaan eteneekö projekti suunnitellusti, tarvitseeko se jatko-aikaa vai pitääkö se lopettaa. 

Projektien käyttämässä vesiputousmallissa on sekä etunsa että haittansa, josta seuraavaksi hieman enemmän:

1.) Työskentelytapa on joustamaton

On vaikeaa soveltaa vesiputousmallia mikäli projektissa on paljon epävarmuustekijöitä asiakkaan vaatimusten suhteen. Vesiputousmalli ei sovellu muuttuviin olosuhteisiin hyvin. Varsinkin, jos projektin alkuvaiheessa lopulliset vaatimukset ja tavoitteet ovat epäselviä niin vesiputousmalli ei ole sopiva käytettäväksi.

2.) Keskinäiset riippuvuus-suhteet

Vesiputousmallissa edetään vaihe kerrallaan, mikä ei ole optimaalista kaikille projekteille. Itseasiassa, se saattaa kääntyä projektia vastaan. Koska vesiputousmalli etenee vaihe kerrallaan, niin muutoksien tuominen myöhemmissä vaiheissa on erittäin vaikeaa johtuen keskinäisistä riippuvuus-suhteista.

3.) Lopputuloksen selkeyden puuttuminen

Vesiputousmallisessa projektissa tyypillisesti keskitytään projektin lopputulokseen. Mutta on paljon projekteja, joissa alkuvaiheessa ei olla täysin varmoja kaikista vaatimuksista eikä lopullisesta lopputuloksesta. Tästä johtuen vaatimusten määrittelyä ei voida tehdä tarkasti eikä vaadittavia teknologioita voida lyödä lukkoon, jolloin tallaisessa tapauksessa tämä menetelmä soveltuu huonosti.

4.) Virheiden korjaaminen

Projektissa, mikä käyttää vesiputousmallia, on vaikea palata takaisin edelliseen vaiheeseen ja tehdä korjauksia. Esimerkkinä: Testausvaiheessa olevassa ohjelmistoprojektissa on hankalaa mennä takaisinpäin ja tehdä suurempia muutoksia toteutukseen jälkikäteen.

5.) Viivästyvät tulokset

Vesiputousmallia hyödyntävässä projektissa tulokset nähdään vasta kun projekti on loppumaisillaan. Käytännössä tämä tarkoittaa että on ajoissa vaikeaa tietää onko projekti menossa oikeaan suuntaan vai ei.

 

Esa Toivonen, Managing Partner, Senior Advisor
Thinking Portfolio

Lähde: Thinking Portfolio