Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

3PMO, Yleinen

Projektipäällikön mentoroinnille ja coachingtaidoille on tilausta

Projektiyhdistyksen tekemän kyselytutkimuksen 2016 mukaan projektien johtamistaidon merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään. Johtamisen fokus on siinä, miten odotettu ja sovittu tulos saadaan toteutettua asiakkaalle.

Projekteissa on monenlaisia työkaluja ja menetelmiä, joilla saadaan asiat ruotuun. Ihmisten kanssa exelit eivät toimi kovin hyvin. Ne palvelevat milestoneina, mutta ihminen tarvitsee ääntä, sanoja ja niiden merkityksiä.
Projektin johtamisessa on tärkeää olla koko ajan hereillä sen suhteen, mitä projektin eri vaiheissa on tapahtumassa. Projektipäällikön taito olla tietoisesti läsnä nykyhetkessä vähentää virheitä ja väärinkäsityksiä, joita helposti syntyy kun pinnistellään tehtäviä valmiiksi. Seuraava tarkistuspiste saattaa olla vasta kuukauden kuluttua. Käsitys tekemisen tilasta kirkastuu kun silmät ja korvat ovat auki ja lisäksi aistii, millä fiiliksellä porukka raataa yhteisen tavoitteen eteen.
– Olen vain kaksikymmenprosenttisesti mukana tässä projektissa. En ehdi nyt selvittää, asiantuntija toteaa.Lausahdus nostaa punaisen vaatteen projektipäällikön silmien eteen, ja hälytyskellot kumahtelevat. Mitä kannattaa tehdä projektin alussa ettei tätä kommenttia tarvitse kuulla? Jokaisen projektiin osallistuvan vastuu on sataprosenttinen.Ihmisten ja ajatusten johtamista voi harjoitella Suomen Projekti-Instituutin, Onnistu projekteissasi coachaavalla otteella – valmennuksessa. Mukana ensimmäisessä oli projektipäällikkö Martin Hajda SSAB Europe Oy:stä. Hänellä on viiden vuoden kokemus vastuutehtävistä projekteissa, joihin liittyy toimintatapa- ja ICT-muutoksia.
Martin osallistui kolmen kuukauden valmennukseen, koska halusi kehittää itseään. Ihmisten johtaminen on hänelle tärkeää, koska heidän kauttaan asiat saadaan aikaiseksi hyvällä, reilulla meiningillä. Martin kokee haasteellisimmaksi johtamisessa ihmisten erilaisuuden, erilaisten mielipiteiden käsittelyn ja passiivisen vastarinnan.

– Perinteistä manageerausta paremmin eteenpäin pääsee coaching- taitojen avulla, Martin totesi.

Hän otti mukaansa valmennuksesta varsin yksinkertaisen työkalun, jolla neuvomistilanne käännetään hyväksi keskusteluksi kysymysten avulla. Asiantuntija, joka tuli hakemaan neuvoja, saikin keskustelussa itse oivalluksen mietittyään vastauksia Martinin esittämiin kysymyksiin.

Usein projektipäällikön mielestä on nopeampaa antaa vastaus ja jatkaa sen jälkeen omia töitään. Coaching -taitoja harjoiteltaessa pysähdytään läsnäolon, kuuntelun ja vahvojen kysymysten äärelle. Tavoitteena on auttaa toista löytämään uusia näkökulmia asiaan. Henkilö sitoutuu tekemiseen, kun hän on itse ajatellut ja keksinyt ratkaisun. Erillisiä sitouttamiskeinoja ei tarvita.

Projektin vuorovaikutuksen sujuvoittamiseksi ja koko ryhmän työn tehostamiseksi projektin rinnalla voidaan toteuttaa ammatticoachin tarjoama coachingprosessi. Prosessin hyötynä saadaan kirkastettua kokonaisuutta ja tavoitteita. Muutosjohtamisesta tulee jouhevampaa.

Coaching prosessilla voidaan vaikuttaa projektipäällikön johtamiseen, ajanhallintaan, itsetuntemukseen, myyntitaitoihin ja asiakassuhteen hallintaan. Se on myös yksi vastaus PRY:n tekemän kyselytutkimuksen 2016 viestiin, jossa vastaajat kaipasivat lisää johtamis- ja neuvottelutaitoja.

Projektipäällikön työssä kannattaa miettiä, milloin on mentoroinnin (omien kokemusten ja tiedon jakamisen) ja milloin coachingin (ajattelun haastamisen) paikka. Yhdessä ne jämäköittävät johtamista ja luovat innostusta työhön.

Raija Heimonen & Tuula Nurmiluoto

Onnistu projekteissasi coachaavalla otteella -valmennus käynnistyy 17.3.!
Raija Heimosella on pitkä kokemus finanssialan projektityöskentelystä ja erilaisista rooleista projekteissa. Hän on työskennellyt myös opettajana ja kouluttajana. Nykyään hän toimii yrittäjänä, konsulttina, fasilitaattorina ja coachina Forerunner Oy:ssä.Tuula Nurmiluoto on ensimmäinen International Coach Federationin sertifioima Master -tason business coach Suomessa. Hän toimii yritysjohdon ja asiantuntijoiden ajattelun haastajana eri toimialojen projekteissa Top Coaching Finland Oy:ssä. Tuulalla on myös pitkä johtamiskokemus CEO:na ja COO:na. Lähde: Suomen Projekti-Instituutti Oy