Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

3PMO, Yleinen

Kasvuyrityksen muutosjohtajuuden näytönpaikka, osa 3

Vanha sanonta toteaa että ”viestintä epäonnistuu aina” – miksi?

Johtoryhmäläiset saattavat käyttää paljon aikaa ja energiaa hienon vision luomiseen, joten suunta ja tavoitteet ovat heille jo hyvin kirkkaita – kun varsinainen hanke vasta käynnistyy ja suurin osa muusta organisaatiosta ei ehkä vielä edes tiedä mitä on tapahtumassa.

Johdon tehtävä on luoda edellytykset yrityksen menestykselle pitkällä tähtäimellä, joten heidän fokuksensa voi niin ikään helposti siirtyä kauemmaksi tulevaisuuteen, vaikka käynnissä olisi kuinka strateginen uudistus. Näin on todennut minullekin useampi johtaja vuosien varrella.

Yritysintegraation pyörteissä johto niin ikään painiskelee päivittäisen liiketoiminnan varmistamisessa, jota yhdistettävät yrityskulttuurit, toimintamallit ja järjestelmät vaikeuttavat.

Osaatko myydä visiosi ja jaksatko toistaa sitä?

Kaikesta huolimatta muutoksen välttämättömyyden yhteistä ymmärrystä pitää rakentaa sekä tavoitteiden viestiä toistaa (ja toistaa) aktiivisesti ja pitkäjänteisesti sekä muodollisten että vapaamuotoisten kanavien ja tapahtumien avustuksella.

Kaiken keskiössä on vanha kunnon sekä liiketoiminta- että projektijohdon esimerkin voima – pitäen mielessä että yksi epähuomiossa lausuttu tavoitteiden onnistumista epäilevä kommentti kahvipöydän ääressä voi vesittää kuukausien pohjatyön.

Oman kokemukseni mukaan yksi laajan muutoshankkeen visualisointi, konkretisointi ja mielenkiinnon herättämiskeino on brändäys. Saa taatusti aikaan aivan erilaisen vaikutuksen, jos ”Prosessi- ja järjestelmäkehitys” hankkeen sijaan viestitään yhtenäisesti ytimekkään, aiheeseen sopivan nimen, logon ja helposti mieleen jäävien iskulauseiden kautta – toistoa syntyy monimuotoisesti ja automaattisesti.

Hallitsetko dialogin – kuunteletko, kuuletko, reagoitko?

”Työ ei ole paikka” kuuluu Jussi Roineen ja Juha Anttilan äskettäin ilmestyneen kirjasen nimi – ja näin se tänä päivänä on. Etätyö on arkipäivää isolle osalle meistä ja siitä selvitään lukuisten teknisten välineiden tuella.

Kun yhteisen ymmärryksen rakentaminen vain henkilökohtaisten tapaamisten avulla ei ole kaiken aikaa mahdollista, niin se asettaa haasteita myös usein hajallaan toimivalle projektiorganisaatiolle. Video- ja Skype-kokoukset väistämättä estävät osan tärkeistä kommunikaatio-osioista – paljon kertovat ilmeet ja eleet vähenevät tai jäävät pois eikä äänikään aina kuulu tarpeeksi hyvin. Sekä liiketoiminta- että projektijohdon on syytä yrittää kuulla kohdeyleisön hiljaisiakin viestejä herkällä korvalla, vastata niihin ja muokata johtamisen sekä kommunikoinnin suuntaa tarpeen mukaan kaikin mahdollisin keinoin.

Digitalisaation huimat hyödyt kannattaa ottaa kotiin, mutta ainakaan vielä robotit eivät korvaa ihmisaivoja vaikkapa liiketoimintaraporttien tulkitsemisessa. Sama pätee strategisten muutoshankkeiden onnistumiseen, missä päätavoite on yrityksen kilpailukyvyn kasvattaminen.

Kilpailuetu saavutetaan vain uuden tiedon ja tilanteen sisäistämisellä sekä soveltamiskyvyillä, jolloin avainasemassa ovat aina dialogi, palaute ja siihen reagointi – joten henkilökohtaisia face-to-face kohtaamisia myös ehdottomasti tarvitaan.

Marja Laitinen, Cerion Oy

Lähde: Cerion Oy