Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

3PMO, Yleinen

Kasvuyrityksen muutosjohtajuuden näytönpaikka, osa 2

Miten valjastaa hanke- ja projektihallinnan työväline muutoksen tueksi?

Kasvuyritykseen kasautuu helposti salkullinen erilaisia projekteja prosessimallinnuksesta ja osaamisen kehittämisestä IT-liitännäisiin ja näitä on kyettävä viemään samaan suuntaan annettujen strategisten reunaehtojen mukaisesti.

Miten varmistaa projektien strateginen liitäntä?

Kehitystarpeiden ja ideoiden lukuisuus on haaste yleensäkin, mutta kasvupaineissa niitä suorastaan tulvii tehtäväksi samaan aikaan – kaikki aina jonkun tahon mielestä huipputärkeitä. Johdolla voi olla edessään aikamoinen vääntö strategisia liiketoiminnan priorieetteja miettiessään ja valintoja tehdessään. Tehtävä se kuitenkin on, sillä sinne tänne huitominen ei kiireessä auta vaan päinvastoin – silloin on syytä pohtia arvopohjainen (= Value driven) tärkeysjärjestys entistä tarkemmin. Mikä tuo lisäarvoa, mikä ei?

Miten rakentaa toimiva projektitoimisto?

Strategisten muutosten vahva väline projektitoiminta vaatii hallintamallin ja rutiinit, mutta yksi tärkeimmistä aspekteista on taata kaikilla tasoilla liiketoiminnan ja projektitoimiston kiinteä vuorovaikutus sekä yhteinen ymmärrys muutoksen onnistumisen peruskivistä – projektitoimisto ei saa olla erillinen saareke. Jos liiketoiminta toteaa ”pistäkää te IT-gurut ERP pystyyn niin kyllä me hoidamme busineksen”, niin silloin ollaan vaarallisella tiellä.  Näin olen kuitenkin kuullut omakohtaisesti todettavan useampaan kertaan urani aikana ja näin tapahtuu vieläkin – tämä tuli esille aivan viime aikoina erään projektijohtamisen seminaarin yhteydessä.

Miten varmistaa oikea osaaminen kaikilla projektihallinnan tasoilla?

Olen yllätyksekseni todennut, että vielä tänäkin päivänä projektien merkitystä yritysten kehityksen ja menestyksen tukijalkana ei kaikissa organisaatioissa oivalleta. Projektit koetaan ”lisätyönä”, joka häiritsee ”oikean työn” suorittamista. Aikamoinen paradoksi, sillä mitä tuloksellisemmin opimme projektit hoitamaan, sen helpompaa jokapäiväinen työ on meille jokaiselle ja sitä varmemmin on yrityksen tulevaisuus taattu – sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.

Toisaalta ja onneksi projektitoiminnan ja -johtamisen oleellisuus on noussut kansainvälisesti noteeratuksi osaamisalueeksi, johon panostetaan vahvasti myös Suomessa. Toimintaympäristöjen muutosvauhti vaatii jatkuvaa kehittämistä ja projektiosaamisen kuuluisi olla yksi jokaisen yrityksen yleiskyvykkyyksiä. Nopeassa muutosvauhdissa kamppaileva kasvuyrityksellä sellaisia ei aina ole.

Ammattimaisten ulkoisten projektijohtajien hyödyntäminen on yksi tapa varmistaa strategisen hankkeen tulokset. Monessa liemessä keitetty projektijohtaja-sparraaja tarjoaa yrityksen johdolle ja sisäisille asiantuntijoille niin ikään parhaan mahdollisen Lerning by doing mahdollisuuden sekä oman työn että erityisesti projektitoiminnan osalta.

Marja Laitinen, Cerion Oy

Lähde: Cerion Oy