Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

3PMO, Yleinen

Strateginen salkunhallinta on 80 % eteenpäin katsomista

Parhaimmillaan salkunhallinta on kytkettynä organisaation strategisten tavoitteiden toteuttamiseen, tulevaisuuden analysointiin ja oikeiden kehitysohjelmien ja projektien oikein ajoittamisessa. Kuten aikaisemminkin todettu, mikään ei pelasta projektia jolla on tilannekuvaan nähden väärät tavoitteet ja ajoitus. Väärin ajoitettua tai tavoitteiltaan epärealistista projektia ei pelasta kukaan, ei edes maailman paras projektipäällikkö.

Päätöksentekovastuu on johdolla ja johdon tulisi tehdä päätöksiä tulevaisuutta varten. Salkunhallinnan tulisi siis toimia prosessina ja välineenä eteenpäin katsottaessa. Salkunhallinnan vahvuuksia ei vapauteta tarkastelemalla ja raportoimalla mennyttä. Toki jo tapahtunut on merkityksellistä, siitä oppiminen ja toteutuneen raportointi on tärkeää. Strategisen salkunhallinnan potentiaali on kuitenkin tulevaisuudessa ja eteenpäin katsomisessa.

Päivittäin näemme ja kuulemme salkunhallintaprojekteista joiden fokus on käynnissä olevien projektien seurannassa tai menneen esim. taloustiedon seurannassa. Voidaanko silloin puhua projektisalkunhallinnasta vai tulisiko käyttää tästä jotain toista käsitettä? Ehkä kysymys on silloin operatiivisesta tai alemman tason taktisesta projektisalkunhallinnasta. Vai onko?  Tämä on hyvä kysymys pohdittavaksi.

Tänään kuulin näkemyksen siitä, että hyvä salkunhallinta on 80 % eteenpäin katsomista ja tuo näkemys tuntuu hyvältä. Tuolla määritelmällä olisin valmis käyttämään jo käsitettä strateginen salkunhallinta. Strategia on tulevaisuutta ja aina edessäpäin.

Esa Toivonen, Senior Portfolio Advisor, Thinking Portfolio

Lähde: Thinking Portfolio Oy