Johtaminen, Verkko-oppiminen

Johtajuus asiantuntijuuden vankina

Elämme asiantuntijuutta arvostavassa tietoyhteiskunnassa. Tieto on valtaa ja rahaa. Niinpä myös johtajuuden ytimeksi on määrittynyt asiantuntijuus. Tämä on loppumaton pettymysten tie.

Asiantuntijuuden korostaminen johtajuuden lähtökohtana on näkynyt esimerkiksi erilaisten johtamiskoulutusten ja -tutkintojen kasvuna. Johtamisessa toki tarvitaan tietoa ja osaamista, mutta johtajuuden perustaminen näiden varaan on lähtökohtaisesti toivoton yritys. Yhtälö, jossa ajatellaan esimiesten tiedon ja osaamisen kasvattamisen parantavan koko ajan samassa suhteessa johtamisen tuloksia, ei yksinkertaisesti toimi.

Johtajuus on yksinkertainen asia

Tiedon uusiutumisnopeus on niin suuri, että alasta riippumatta parhaankin asiantuntijan tietomäärä kattaa yhä pienemmän osan kokonaisuudesta. Edes teoriassa ei ole mahdollista, että esimies pystyisi juoksemaan kiinni tiedon kasvunopeuden, vaikka hän käyttäisi siihen kaiken aikansa. Tavallisen esimiehen, jonka työ on kiireistä, jatkuvaa keskeytymistä ja ongelmien ratkaisemista, on siis turha edes haaveilla, että hän pysyisi jotenkin muita edellä asiantuntijuudessa.

Asiantuntijuus porautuu yhä syvemmälle ja kapeammalle, mutta johtajuus nousee ylemmäs katsomaan kokonaiskuvaa ja ennakoimaan tulevaa. Johtajuus löytyy vastakkaisesta suunnasta kuin yhä pienempiin osiin keskittyvä asiantuntijuus. Johtajuus on kokonaisuuden hallintaa ja sen uudistamista. Johtajuudessa on tärkeää nähdä asiat systeemisesti ja jättää yksityiskohdat asiantuntijoille. Mikro-manageeraus johtaa mikro-tuloksiin.

Kokonaisuuden tarkastelussa tulee huomioida, että organisaatio ja työyhteisö ovat eri luonteisia järjestelmiä, joilla kummallakin on omanlainen toimintalogiikka. Organisaatio edustaa systematiikkaa ja järjestelmällisyyttä, kun taas työyhteisössä korostuu orgaanisuus ja joustavuus. Kummankaan johtamisessa ei ole kyse rakettitieteestä, vaan paremminkin kurinalaisuudesta ja rohkeudesta, kyvystä kulkea päättäväisesti vastavirtaan, kun tilanne sitä vaatii. Johtajuus on yksinkertainen asia.

Johtajuus syntyy henkilön sisällä

Esimiehen kokema paine kaikkitietävyyteen syntyy ulkoapäin. Tämäkin on ristiriitainen lähtökohta aidolle johtajuudelle, joka on sisäsyntyistä. Tilannetta voisi verrata teini-ikään, jolloin halutaan olla persoonallinen oma itsensä, mutta matkitaan samalla ikätovereiden pukeutumista. Sekä kypsä persoonallisuus että johtajuus syntyvät henkilön sisältä käsin, irtautumalla vanhemmista ja muista, myös ikätovereista omaksi itseksi. Muussa tapauksessa henkilö on epäitsenäinen ja toisten johdateltavissa.

Johtajuus on kykyä määritellä itsensä johdettavan ryhmän keskellä. Mitä enemmän muut määrittelevät esimiestä, sitä vähemmän hänellä on johtajuutta ryhmässä. Vasta kun esimies itse määrittelee itseään riittävästi ryhmän vastarinnasta huolimatta, hänestä alkaa huokua aitoa johtajuutta.

Askeleita johtajuuteen

Esimies voimaantuu ja johtajuus vahvistuu jo pelkästään sillä, että esimies antaa itselleen luvan vapautua kaiken tietämisen turhasta taakasta. Syyllisyys siitä, ettei tiedä kaikkea ja pelko tämän paljastumisesta ovat tarpeettomia painolasteja. Tietoa ja osaamista tarvitaan johtamisessa, mutta johtajuus ei perustu asiantuntijuuteen, vaan riittävään henkiseen ja tunneperäiseen itsenäisyyteen.

Johtajuus alkaa kukoistaa, kun esimies lopettaa muiden matkimisen sekä turhan mukautumisen toisten vaatimuksiin. Kuuntele muita, kun haluat enemmän tietoa. Kuuntele itseäsi, kun haluat enemmän johtajuutta.

Opi lisää verkkokurssilla!

Sinä voit kasvaa ihmisenä ja esimiehenä rennommaksi ja rohkeammaksi. Johtajuuden vahvistamisen polku on yksinkertainen, mutta alkuunpääsy vaatii aikaa muutamia kuukausia. Johda rennommin ja rohkeammin -eLearning antaa sinulle tietoa ja välineet johtaa omana itsenäsi ja omia vahvuuksia hyödyntäen.

petri_ruotsalainen

Petri Ruotsalainen

Kirjottaja on keskinkertainen yrittäjä ja toimitusjohtaja. Hän uskoo tavallisten esimiesten mahdollisuuksiin johtaa aikaisempaa paremmin. https://www.nonlinear.fi/valmentaja/

Comments are Closed